Biz Sizi Arayalım!Facebook Paylaş

.
 

Haber Duyuru
TSİ - FSİ - GDI MOTORLU ARAÇLARDA LPG MONTAJLARIMIZ
TSİ - FSİ-GDI Motorlu araçlarda LPG montajlarımızı görmek ve bilgi almak için siz değerli müşterilerimizi servislerimize bekliyoruz. Telefonla Bilgi almak isteyen müşterilerimiz 05372502437 numaralı telefondan bil alabili...
LPG'Lİ ARAÇLAR ARTIK KAPALI OTOPARKLARDA!!!!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Sanayi Bakanlığı AVM'lerde ve konutlarda bulunan kapalı otoparklarda yeterli havalandırma olmadığı için LPG'Lİ araçlar kabul edilmiyordu.Sanayi Bakanlığı bu konu ile ilgili yeni bir yönet...
LPG MONTAJINDA YAĞLAMA SİSTEMİ!!!
 Lpg Sistemi Montajında Yağlama Kitlerimiz ile Siz Değerli Müşterilerimize Hizmet Vermekteyiz.....
LPG'Lİ ARAÇLARDA MOTOR GARANTİSİ!!
Tüm LPG Sistemi Montajlarımızda Motor Garantisi Başlamıştır..Bilgi İçin 0224 250 24 37...

Bursa Atiker Lpg Motor Garantisi

ATİKER OTOGAZ SİSTEMLERİ MOTOR GARANTİ PAKET İÇERİĞİ

PAKETİN KONUSU


ATİKER tarafından imal edilen "Otogaz Dönüşüm Kitleri" nin ATİKER yetkili servisi tarafından araçlara montajı sonrasında DÖNÜŞÜM NEDENİYLE MEYDANA GELEN MOTOR ARIZALARINDA aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde olması halinde müşteri zararının karşılanmasını, Müşterinin de bu motor garantisinden yararlanabilmek için                          TL bedeli ödemesidir.
 

MOTOR GARANTİ PAKETİ ŞARTLARI


1 - İş bu "Motor Garanti Paketi" nin geçerli olabilmesi için; Araç, üretici firmanın garanti koşullarına uygun şekilde kullanılmalıdır. Aracın periyodik bakımlarının zamanında ve yetkili servislerde yaptırılmış olması gereklidir. Ayrıca araç ATİKER LPG SİSTEMİ montajı akabinde verilen STANDART LPG GARANTİ SÖZLEŞMESİNDEKİ garanti koşullarına uygun kullanılmalıdır.

2 - Otogaz Sistemi ile ilgili garanti belgelerinin tam olarak doldurulmuş olması gerekir. Ayrıca ibrazı istendiğinde bu belgenin ibrazı zorunludur.

3 - Otogaz Sisteminin ilk çalıştırma işleminin Yetkili Atiker Servisi tarafından yapılması zorunludur. Yetkisiz 3. Şahıslar tarafından cihaza müdahale edilmesi veya müşteri tarafından cihazın servis ayarlarına müdahale edilmesi nedeniyle oluşan arızalar ve sorunlar ATİKER MOTOR GARANTİ PAKETİ teminatı dışındadır.
4 - "Atiker Motor Garanti" paketi, iş bu sözleşmenin imzasından önce meydana gelen hasarları kapsamaz.

5 - Otogaz Sisteminin standart garanti sözleşmesinde ayrıntılı şekilde yer alan periyodik bakımlarını yaptırmayan müşteri, kendi isteği ile iş bu sözleşmenin kapsamından çıkmış sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Bu halde motor garantisi sonlandıracak ve ödemiş olduğu bedele dair kendisine herhangi bir geri ödeme/ücret iadesi yapılmayacaktır.

6 - Deprem, yangın, sel, su basması, yıldırım düşmesi vb. doğal afet halleriyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Ayrıca sistemin aşırı kirece, çamura, pisliğe, rutubete ve dona maruz kalması vb. nedenler ile oluşan arızalar ile aracın motorunun su veya benzeri ürünlerle yıkatılması halinde oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

7 - Motor Garantisi teminatları, Lpg Sistemi montajı yapıldığı tarihten itibaren; 0 - 10 yaş arasında araçlar için 2 yıl veya 100.000 Km' dir. Montaj tarihinde 100.000 km üzerinde yol yapmış araçlarda Motor Garantisi teminatları montajdan sonra 2 yıl veya araç
200.000 Km' ye ulaşana kadar geçerlidir. Süre veya km' den önce hangisi dolarsa o geçerlidir. Araca montaj kaç km de yapılmış olursa olsun eğer araç 200.000 Km yi doldurmuşsa garanti kapsamı dışında kalacaktır.10 yaş ve üstü araçlar kilometreye bakılmaksızın garanti kapsamı dışındadır.

8 - ABOS'ta ( Atiker Bayi Otomasyon Sistemi ) yayınlanan ATİKER A.Ş. nin ÖZEL DURUMLU ARAÇLAR VE AÇIKLAMALAR LİSTESİ' nde ( ÖDA ) bulunan araçlarda; Atiker Motor Garantisinin geçerli olabilmesi için Otogaz dönüşümü yapılacak aracın daha önce hiç bir Otogaz dönüşümü görmemiş olması ve aracın 0 -10 yaş arasında olması gerekmektedir. Yine 0 - 50.000 km arasındaki araçlarda emme ve egzoz supaplarının çelik supaplarla değiştirilmesi ve/veya atiker yağlama sistemleri montaj edilmesi durumunda araç Atiker motor garantisi teminatlarından yararlanabilir.

9 - Motor Garantisi kapsamında hasar tazmini ve onarımı sadece 1 ( BİR ) DEFAYA MAHSUSTUR.

10 - Motor hasarlarında TEMİNAT ÜST SINIRI, tüm parça ve işçilik ücretleri dahil 7.500,oo ( YEDİBİNBEŞYÜZ ) TL dır.

11 - Araç motorunda bir hasar olması halinde Atiker' in belirleyeceği bir eksper aracı kontrol edecektir. Atiker yetkili servisi ve Eksper raporunda; müşterinin aracında oluşan hasarın nedeninin, Atiker Otogaz Dönüşüm Sisteminden kaynaklandığını belirtmesi halinde araçtaki motor arızasının onarımı ve hasar giderimi iş bu sözleşmede ki şartlar dâhilinde motor garantisi kapsamındadır.

12 - Atiker " Özel Durumlu Araçlar ve Açıklamalar Listesi" ÖDA, ABOS ta sürekli olarak yayınlanır. Listede bulunan açıklamaları ve uygulamaları gerçekleştirmek montajı yapan bayiinin sorumluluğu altındadır.


13 - Periyodik bakımların aynı zamanında ATİKER ABOS sistemine kaydı yapılacaktır. Garanti kapsamı yukarıda belirtilen koşullara uyulması halinde geçerli olacaktır. Atiker gerek gördüğü durumlarda bu koşulların kullanıcı tarafından sağlandığına dair belgeler isteyebilme hakkına her halükarda sahiptir.

İMALATÇI FİRMANIN MOTOR GARANTİ PAKETİ TEMİNATLARI


Atiker, Motor Garantili Otogaz dönüşümü yapılmış araçlarda Otogaz sisteminden kaynaklanan arızalar için motor garantisi aşağıdaki teknik kapsam dâhilindedir

1 - Atiker, Motor Garantisinde aracın standart onarımında yapılacak işlemler;

a. Silindir kapak sökümü
b. Silindir kapak contası değişimi
c. Emme manifolt contası değişimi
d. Eksoz manifolt contası değişimi
e. Subap takımı değişimi
f. Subap yuvası (yüzükler) değişimi
g. Sibop lastiği değişimi
h. Silindir kapak revizyonu (taşlama)
i. İşçilik

2 - Atikerin sorumluluğu, motor hasarı tespit edilmiş araçları sadece Atiker'in belirlediği ve anlaşmış olduğu servislerde onarımı gerçekleştirmektir.

3 - Motorda oluşabilecek ateşleme ve diğer motor arızaları ile ilgili Atiker herhangi bir garanti taahhüdünde kesinlikle bulunmamaktadır. Motor Garantisi yalnızca 1. Madde de ki standart onarım işlemleri ve parçaları ile sınırlıdır.

4 - Araç motoru üzerinde periyodik olarak değişmesi gereken bobin, buji, buji kablosu vb. parçalarla, yakıt sistemi dışında kalan elektronik arızalar ( benzin , ECU vb.) garanti kapsamı dışındadır.

5 - Hasarlarda Atiker veya anlaşmalı olunan firma tarafından expertiz yapıldıktan sonra, araçta hararet, yağlama problemleri veya kullanıcı hatası tespit edilmesi durumunda doğmuş ve muhtemel masraflardan Atiker sorumlu olmayacaktır. Ekspertiz ücreti dahil tüm masraflar hasardan sorumlu bulunan araç sahibi, müşteri tarafından karşılanacaktır.

 

ATİKER YETKİLİ SERVİSİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


1 - Yetkili servis, Atiker Motor Garantili Otogaz dönüşümünü yaptığı araçlardaki montajla alakalı oluşabilecek işçilik hatalarından doğan tüm masrafları karşılayacaktır.

2 - Yetkili servis, montajı yapılan araç ve kit bilgilerini eksiz ve hatasız bir şekilde Atiker Bayi Otomasyon Sistemi (ABOS) sistemine kaydını yapacaktır. Periyodik bakımları ve garantiden ürün değişimlerinde değişen parçaları ABOS sistemine kayıt edecek ve garanti kitapçığına yazı ile kayıt edecektir.

3 - Atiker'in bilgilendirilmediği ve yazılı onayı alınmaksızın yapılan masraflardan Atiker hiçbir şekilde sorumlu değildir.
4 - Araç hasarı oluşması durumunda garanti kapsamında hasarlı araçların servis onarımı için servis tarafından temin edilecek, gerekli belgeler şunlardır:

a - Hasar , masraf tespiti ve hasar oluşumunun detaylı açıklaması (Hasar Bildirimi ve Tazmini Başvuru Formu ABOS dan alınacak ve müşteriye imzalattırılacaktır. b - Aracın hasar oluşum tarihindeki km'si, gerek görüldüğünde tramer
kayıtları veya araç muayene kayıtlarından sorgulanacaktır.
c - Otogaz sisteminin motor aksamında çekilmiş detaylı resimleri, plaka görünecek birkaç resim ile birlikte.
d - Hasarlı ve hatalı parçaların fotoğrafları.

ARAÇ SAHİBİNİN / SON KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ


1 - Müşteri / araç sahibi Atiker Standart garanti sözleşmesindeki tüm teknik şartlara , periyodik bakımlara , kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara ve ayrıca iş bu motor garantisi sözleşmesinde yer alan şartlara , hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde uygun davranacaktır.

2 - Müşteri, aracında hasar oluşması halinde derhal en yakın Atiker yetkili servisine çekici aracını götürmek ve teslim etmek zorundadır. Aracı hasarlı halde sürerek zararın artmasına neden olmayacaktır. Çekici ücretini müşteri kendi imkânları ile karşılayacaktır.

3 - Müşteri, iş bu motor garantisinden yaralanabilmesi için, aynı zamanda yasal bir vecibe olduğu üzere, otogaz sistemi montajını en geç 30 gün içerisinde araç ruhsatına işlettirmek zorundadır.

4 - Müşteri, aracını üretici firmanın garanti koşullarına uygun şekilde kullanmak, araca ait yetkili servis periyodik bakımlarının zamanında yaptırmak zorundadır. ATİKER LPG SİSTEMİ montajı akabinde verilen STANDART LPG GARANTİ SÖZLEŞMESİNDEKİ garanti koşullarına uygun kullanmak ve periyodik bakımlarının zamanında ve garanti şartlarına uygun şekilde eksiksiz olarak ve özelikle otogaz sistemi ile ilgili 1.000 KM deki ilk bakım ve her 10.000 KM deki periyodik bakımın Atiker yetkili servislerinde yaptırmak ve "kullanım ve bakım kılavuzunu" yetkili servise usulüne uygun şekilde işletmek / yazdırmak zorundadır.

5 - Müşteri, aracın periyodik benzin bakımlarını zamanında tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmiş olmalıdır. Bu bakımlara dair belgeleri istenildiği takdirde derhal Atiker veya yetkili servisine ibraz etmelidir.

6 - Araç hasarı oluşması durumunda garanti kapsamında hasarlı araçların servis onarımı için müşteri tarafından temin ve ibraz edilecek, gerekli belgeler şunlardır;

a - Atiker Otogaz Dönüşüm Sistemi Montaj Sözleşmesi
b - Araç ruhsat fotokopisi.
c - Otogaz Sistemi Standart Garanti Belgesi / aynı belge kitapçık içinde yer alan periyodik bakım tablosu ekleri.
d - Aracın muayene vb . yasal kontrollerinin eksiksiz olduğunu gösteren belgeler.
e - Aracın periyodik benzin bakımlarına dair belgeler.

SON HÜKÜMLER


5 sayfa ve 8 ana ve e 31 tali maddeden oluşan İş bu ATİKER MOTOR GARANTİ PAKETİ yukarıda bilgileri kayıt edilmiş olan tek bir araç için geçerlidir. Atiker, Yetkili Servis ve Müşteride kalacak birer nüsha olmak üzere 3 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. İhtilaf halinde Atiker de bulunan nüsha esas alınacaktır. Atiker defter belge ve kayıtları muteber delil olarak kabul görecektir. KONYA mahkeme ve icra daireleri ihtilafların yargısal çözümünde özel yetkili yargı yerleri olarak belirlenmiştir.

Tarih : ……../………./201……..

ATİKER motor koruma sözleşmesi ve garantisi yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Ana Sayfa | Hakkımızda | Servis Hizmetlerimiz | Bursa Lpg Dönüşüm | Montaj fiyatlarımız | Belglerimiz | Bursa Servis Galeri | İletişim